Alati diskreetsed pakid Tasuta saatmine üle 50€ ostudel Alati diskreetsed pakid Tasuta saatmine üle 50€ ostudel

Privaatsuspoliitika

Viimati värskendatud: 05. juuni 2023

See privaatsuspoliitika kirjeldab meie eeskirju ja protseduure teie teabe kogumise, kasutamise ja avaldamise kohta, kui te teenust kasutate, ning räägib teile teie privaatsusõigustest ja sellest, kuidas seadus teid kaitseb.

Kasutame teie isikuandmeid teenuse osutamiseks ja täiustamiseks. Teenust kasutades nõustute teabe kogumise ja kasutamisega kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Tõlgendamine ja määratlused

Tõlgendus

Sõnadel, mille algustäht on suurtäht, on tähendus, mis on määratletud järgmistel tingimustel. Järgmistel määratlustel on sama tähendus olenemata sellest, kas need esinevad ainsuses või mitmuses. Definitsioonid Selle privaatsuspoliitika tähenduses:
 • Vastutav andmetöötleja GDPR-i (andmekaitse üldmääruse) tähenduses viitab Ettevõttele kui juriidilisele isikule, kes määrab üksi või koos teistega isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.
 • Ettevõte (selles lepingus viidatud kui "Ettevõte", "Meie", "Meie" või "Meie") viitab saidile sekspood.ee
 • Küpsised on väikesed failid, mille veebisait paigutab teie arvutisse, mobiilseadmesse või mis tahes muusse seadmesse ja mis sisaldavad teie sirvimisajaloo üksikasju sellel veebisaidil ja selle paljude kasutusviiside hulgas.
 • Seade tähendab mis tahes seadet, millel on juurdepääs teenusele, näiteks arvuti, mobiiltelefon või digitaalne tahvelarvuti.
 • Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava üksikisikuga. GDPR-i tähenduses tähendavad isikuandmed teiega seotud teavet, nagu nimi, identifitseerimisnumber, asukohaandmed, veebiidentifikaator või üks või mitu konkreetset tegurit. füüsiline, füsioloogiline, geneetiline, vaimne, majanduslik, kultuuriline või sotsiaalne identiteet.
 • Teenus viitab veebisaidile.
 • Teenusepakkuja on juriidiline isik, kes töötleb andmeid Ettevõtte nimel. See viitab kolmandatest osapooltest ettevõtetele või isikutele, kelle ettevõte töötab teenuse osutamise hõlbustamiseks, teenuse osutamiseks ettevõtte nimel, teenusega seotud teenuste osutamiseks või ettevõtte abistamiseks teenuse kasutamise analüüsimisel.

GDPR-i tähenduses käsitletakse teenusepakkujaid andmetöötlejatena.

GDPR-i (andmekaitse üldmäärus) kohaselt võib teid nimetada andmesubjektiks või kasutajaks, kuna olete teenust kasutav isik.

Kasutusandmed viitavad automaatselt kogutavatele andmetele, mis on genereeritud teenuse kasutamise või teenuse infrastruktuuri enda kaudu (näiteks lehe külastuse kestus). Veebisait viitab saidile Sekspood.ee, millele pääseb juurde aadressilt https://www.sekspood.ee

Peate Teenusele ligi pääsevat või Teenusele kasutavat isikut või ettevõtet või muud juriidilist isikut, kelle nimel selline isik Teenusele juurde pääseb või seda kasutab, vastavalt vajadusele.

Teie isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kogutud andmete tüübid

 • Isiklikud andmed
 • Meie teenuse kasutamise ajal võime paluda teil esitada meile teatud isikut tuvastavat teavet, mida saab kasutada teiega ühenduse võtmiseks või teie tuvastamiseks. Isiku tuvastamise teave võib hõlmata, kuid mitte ainult:
 • Kasutusandmed
 • Kasutusandmed
 • Kasutusandmeid kogutakse teenuse kasutamisel automaatselt.
 • Kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie seadme Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, meie teenuse lehed, mida külastate, teie külastuse aeg ja kuupäev, nendel lehtedel veedetud aeg, unikaalne seade identifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.
 • Kui kasutate Teenust mobiilseadme kaudu või selle kaudu, võime automaatselt koguda teatud teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie kasutatava mobiilseadme tüüp, teie mobiilseadme kordumatu ID, teie mobiilseadme IP-aadress, teie mobiiltelefon. operatsioonisüsteem, teie kasutatava mobiilse Interneti-brauseri tüüp, unikaalsed seadme identifikaatorid ja muud diagnostikaandmed.
 • Samuti võime koguda teavet, mille teie brauser saadab alati, kui külastate meie teenust või kui Teenile mobiilseadme kaudu või selle kaudu juurde pääsete.

Jälgimistehnoloogiad ja küpsised

Kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida meie teenuses toimuvat tegevust ja salvestada teatud teavet. Kasutatavad jälgimistehnoloogiad on majakad, sildid ja skriptid teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning meie teenuse täiustamiseks ja analüüsimiseks. Meie kasutatavad tehnoloogiad võivad hõlmata järgmist:
 
 • Meie teenuse pakkumiseks ja hooldamiseks , sealhulgas teenuse kasutamise jälgimiseks.
 • Konto haldamiseks: Teenuse kasutajaks registreerumise haldamiseks. Teie esitatud isikuandmed võivad anda teile juurdepääsu teenuse erinevatele funktsioonidele, mis on teile kui registreeritud kasutajale saadaval.
 • Lepingu täitmiseks: Teie poolt ostetud toodete, esemete või teenuste ostulepingu või muu teenuse kaudu meiega sõlmitud lepingu väljatöötamine, järgimine ja täitmine.
 • Teiega ühenduse võtmiseks: teiega ühenduse võtmiseks e-posti, telefonikõnede, SMS-i või muude samaväärsete elektrooniliste sidevormide kaudu, näiteks mobiilirakenduse tõukemärguanded uuenduste kohta või informatiivne suhtlus, mis on seotud funktsioonide, toodete või lepinguliste teenustega, sealhulgas turvavärskendustega, kui see on nende rakendamiseks vajalik või mõistlik.
 • Et pakkuda teile uudiseid, eripakkumisi ja üldist teavet muude meie pakutavate kaupade, teenuste ja sündmuste kohta, mis on sarnased nendega, mille olete juba ostnud või mille kohta olete küsinud, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud sellist teavet mitte saada.
 • Teie taotluste haldamiseks: osalemiseks ja teie meile esitatavate taotluste haldamiseks.
 • Ettevõtte üleviimisel: võime kasutada teie teavet, et hinnata või läbi viia ühinemist, loovutamist, ümberstruktureerimist, saneerimist, lõpetamist või mõne või kogu meie vara müüki või võõrandamist, olgu siis tegevuse jätkumise või pankroti, likvideerimise, või samalaadne menetlus, mille käigus üleantavate varade hulgas on Meie käsutuses olevad isikuandmed meie teenuse kasutajate kohta.
 • Muudel eesmärkidel : võime kasutada teie teavet muudel eesmärkidel, näiteks andmete analüüsimiseks, kasutustrendide tuvastamiseks, meie reklaamikampaaniate tõhususe kindlaksmääramiseks ning meie teenuse, toodete, teenuste, turunduse ja teie kogemuste hindamiseks ja täiustamiseks.

Võime teie isikuandmeid jagada järgmistes olukordades:

 • Teenusepakkujatega: võime jagada teie isikuandmeid teenusepakkujatega, et jälgida ja analüüsida meie teenuse kasutamist, et teiega ühendust võtta.
 • Ettevõtte üleviimisel: võime jagada või edastada teie isikuandmeid seoses ühinemise, ettevõtte varade müügi, rahastamise või kogu või osa meie äritegevuse omandamisega või nende läbirääkimiste ajal teisele ettevõttele.
 • Sidusettevõtetega: võime jagada teie teavet oma sidusettevõtetega, sel juhul nõuame, et need sidusettevõtted järgiksid seda privaatsuspoliitikat. Sidusettevõtete hulka kuuluvad meie emaettevõte ja kõik muud tütarettevõtted, ühisettevõtete partnerid või muud ettevõtted, mida me kontrollime või mis on meiega ühise kontrolli all.
 • Äripartneritega: võime jagada teie teavet oma äripartneritega, et pakkuda teile teatud tooteid, teenuseid või tutvustusi.
 • Teiste kasutajatega: kui jagate isiklikku teavet või suhtlete muul viisil teiste kasutajatega avalikes kohtades, võivad kõik kasutajad seda teavet vaadata ja seda võidakse väljaspool avalikult levitada.
 • Teie nõusolekul : võime teie isikuandmeid teie nõusolekul mis tahes muul eesmärgil avaldada.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui meilt nõutakse teie andmete säilitamist kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja poliitikate jõustamiseks.

Ettevõte säilitab kasutusandmeid ka sisemise analüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse üldjuhul lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse meie teenuse turvalisuse või funktsionaalsuse parandamiseks või kui oleme juriidiliselt kohustatud neid andmeid pikema aja jooksul säilitama.

Teie isikuandmete edastamine

Teie andmeid, sealhulgas Isikuandmeid, töödeldakse Ettevõtte kontorites ja muudes kohtades, kus töötlemisega seotud osapooled asuvad. See tähendab, et seda teavet võidakse edastada arvutitesse, mis asuvad väljaspool teie osariiki, provintsi, riiki või muud valitsuse jurisdiktsiooni, kus andmekaitseseadused võivad erineda teie jurisdiktsiooni omadest, ning neid võib säilitada.

Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb sellise teabe esitamine, näitab teie nõusolekut selle edastamisega.

Ettevõte võtab kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonile või riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollimeetmed, sealhulgas andmete turvalisus. Teie andmed ja muu isiklik teave.

Kustutage oma isikuandmed

Teil on õigus teie kohta kogutud Isikuandmed kustutada või paluda, et aitaksime kustutada.

Meie teenus võib anda teile võimaluse kustutada Teenusest teatud teavet Teie kohta.

Saate oma teavet igal ajal värskendada, muuta või kustutada, logides sisse oma kontole, kui teil see on, ja külastades konto seadete jaotist, mis võimaldab teil hallata oma isikuandmeid. Samuti võite meiega ühendust võtta, et taotleda juurdepääsu mis tahes isikuandmetele, mille olete meile esitanud, parandada või kustutada.

Pange tähele, et meil võib olla vaja teatud teavet säilitada, kui meil on selleks seaduslik kohustus või seaduslik alus.

Teie isikuandmete avalikustamine

Äritehingud

Kui Ettevõte on seotud ühinemise, omandamisega või varade müügiga, võidakse teie isikuandmeid edastada. Teavitame enne teie isikuandmete edastamist ja nende suhtes kohaldatakse teistsuguseid privaatsuspoliitikaid.

Õiguskaitse

Teatud asjaoludel võidakse ettevõttelt nõuda Teie Isikuandmete avalikustamist, kui seda nõuab seadus või vastuseks riigiasutuste (nt kohus või valitsusasutus) kehtivatele taotlustele.

Muud juriidilised nõuded

Ettevõte võib avaldada teie isikuandmeid heas usus, et selline tegevus on vajalik:

 • Täitke seadusest tulenev kohustus
 • Kaitsta ja kaitsta Ettevõtte õigusi või vara
 • Teenusega seotud võimalike rikkumiste ennetamine või uurimine
 • Kaitske Teenuse kasutajate või avalikkuse isiklikku turvalisust
 • Kaitske juriidilise vastutuse eest

Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu edastamise meetod ega elektrooniline säilitamisviis ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame kasutada teie isikuandmete kaitsmiseks äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada nende täielikku turvalisust.

Üksikasjalik teave teie isikuandmete töötlemise kohta

Meie kasutatavatel teenusepakkujatel võib olla juurdepääs teie isikuandmetele. Need kolmandatest osapooltest müüjad koguvad, salvestavad, kasutavad, töötlevad ja edastavad teavet teie tegevuse kohta meie teenuses vastavalt oma privaatsuseeskirjadele.

Analüütika

Võime oma teenuse kasutamise jälgimiseks ja analüüsimiseks kasutada kolmandatest osapooltest teenusepakkujaid.

Näiteks Google Analytics.

Meiliturundus

Võime kasutada teie isikuandmeid teiega uudiskirjade, turundus- või reklaammaterjalide ja muu teile huvipakkuva teabe edastamiseks. Võite loobuda meilt kõigi nende teadete saamisest, järgides tellimusest loobumise linki või juhiseid mis tahes meie saadetud meilis või võttes meiega ühendust.

GDPR privaatsus

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus GDPR-i alusel

Võime töödelda isikuandmeid järgmistel tingimustel:

 • Nõusolek: olete andnud nõusoleku Isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
 • Lepingu täitmine: Isikuandmete esitamine on vajalik Teiega sõlmitud lepingu ja/või sellega seotud lepingueelsete kohustuste täitmiseks.
 • Juriidilised kohustused: Isikuandmete töötlemine on vajalik ettevõtte juriidilise kohustuse täitmiseks.
 • Elulised huvid: Isikuandmete töötlemine on vajalik Teie või teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
 • Avalikud huvid: Isikuandmete töötlemine on seotud ülesandega, mida täidetakse avalikes huvides või ettevõttele antud avaliku võimu teostamisel.
 • Õigustatud huvid: Isikuandmete töötlemine on vajalik Ettevõtte õigustatud huvide saavutamiseks.

Igal juhul aitab Ettevõte hea meelega selgitada, milline konkreetne õiguslik alus töötlemisel kohaldub ning eelkõige see, kas Isikuandmete esitamine on seadusest või lepingust tulenev nõue või lepingu sõlmimiseks vajalik nõue.

Laste privaatsus

Meie teenus ei ole suunatud alla 18-aastastele. Me ei kogu teadlikult isikut tuvastavat teavet alla 18-aastastelt isikutelt. Kui olete lapsevanem või eestkostja ja olete teadlik, et teie laps on meile isikuandmeid esitanud, palun võta meiega ühendust. Kui saame teada, et oleme kogunud isikuandmeid kelleltki, kes on nooremad kui 18, ilma vanema nõusolekuta, võtame meetmed selle teabe oma serveritest eemaldamiseks.

Kui me peame tuginema nõusolekule kui teie teabe töötlemise õiguslikule alusele ja teie riik nõuab vanema nõusolekut, võime enne selle teabe kogumist ja kasutamist nõuda teie vanema nõusolekut.

Lingid teistele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida meie ei halda. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole saidile. Soovitame tungivalt läbi vaadata iga külastatava saidi privaatsuspoliitika.

Meil ei ole mingit kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuspoliitika ega tavade üle.

Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas

Võime oma privaatsuspoliitikat aeg-ajalt värskendada. Teavitame teid kõikidest muudatustest, postitades sellele lehele uue privaatsuspoliitika.

Teavitame teid e-posti teel ja/või oma teenuses silmapaistva teatega enne muudatuse jõustumist ja värskendame selle privaatsuspoliitika ülaosas olevat "Viimati värskendatud" kuupäeva.

Teil soovitatakse see privaatsuspoliitika perioodiliselt üle vaadata, et näha muudatusi. Selle privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad siis, kui need sellele lehele postitatakse.

Teie õigused GDPR-i alusel

Ettevõte kohustub austama teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja tagama, et saate oma õigusi kasutada.

Teil on selle privaatsuspoliitika ja seaduse alusel õigus, kui asute EL-is:

 • Taotleda juurdepääsu oma isikuandmetele. Õigus pääseda juurde teabele, mis meil on teie kohta, seda värskendada või kustutada. Kui see on võimalik, saate oma isikuandmetele juurde pääseda, neid värskendada või nende kustutamist taotleda otse oma konto seadete jaotises. Kui te ei saa neid toiminguid ise teha, võtke meiega ühendust, et teid aidata. See võimaldab teil saada ka koopia meie teie kohta säilitatavatest isikuandmetest.
 • Taotleda isikuandmete parandamist, mida me teie kohta säilitame. Teil on õigus nõuda meie käsutuses oleva puuduliku või ebatäpse teabe parandamist.
 • Esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. See õigus eksisteerib siis, kui tugineme oma töötlemise õiguslikule alusele õigustatud huvile ja teie konkreetses olukorras on midagi, mis paneb teid sel põhjusel esitama vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele. Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid selle kohta, kus me teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil töötleme.
 • Taotleda oma isikuandmete kustutamist. Teil on õigus paluda meil Isikuandmed kustutada või eemaldada, kui meil pole mõjuvat põhjust nende töötlemise jätkamiseks.
 • Taotleda oma isikuandmete edastamist. Esitame teile või teie valitud kolmandale osapoolele teie isikuandmeid struktureeritud, tavaliselt kasutatavas masinloetavas vormingus. Pange tähele, et see õigus kehtib ainult automatiseeritud teabele, mille kasutamiseks andsite meile algselt nõusoleku või kui kasutasime teavet teiega lepingu täitmiseks.
 • Võtta nõusolek tagasi. Teil on õigus oma isikuandmete kasutamise nõusolek tagasi võtta. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, ei pruugi me olla võimelised teile võimaldama juurdepääsu teenuse teatud funktsioonidele.

Teie GDPR-i andmekaitseõiguste kasutamine

Saate kasutada oma juurdepääsu-, parandamis-, tühistamis- ja vastulauseõigust, võttes meiega ühendust. Pange tähele, et võime paluda teil enne sellistele taotlustele vastamist oma isikut kinnitada. Kui esitate päringu, anname endast parima, et vastata teile esimesel võimalusel.

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta. Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), võtke lisateabe saamiseks ühendust oma kohaliku andmekaitseasutusega EMPs.

Võta meiega ühendust

Kui teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võite meiega ühendust võtta:

 • Meili teel: info@sekspood.ee